La funció principal dels delegats és servir d’enllaç entre tutors, pares i Junta Directiva de l’AMPA i col·laborar amb ells.

Els seus objectius són:

• Augmentar el nivell de participació dels pares a l’escola i afavorir la comunicació amb els mestres per així trobar vies de col·laboració en l’educació dels nostres fills.

• Aconseguir un contacte més directe de la Junta amb tots els nivells escolars per a captar amb més precisió les problemàtiques, inquietuds i necessitats per adequar-hi la línia de treball de la Junta i així aconseguir una major representativitat del col·lectiu de pares.

• Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí de la comunitat educativa.

• Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre els pares amb l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i les relacions al barri.

• Tot plegat pretén aconseguir, pels nostres fills, la millor educació que els capaciti per integrar-se plenament a una societat oberta i tolerant i ser-ne membres actius.

• Convocar reunions dels delegats amb els pares i mares del seu grup. S’aconsellen dues reunions al llarg del curs, una com a mínim en el primer trimestre. Si es creu convenient es poden fer reunions dels pares d’un mateix cicle. 

Entre les funcions dels delegats, hi ha:

• Servir d’enllaç i comunicació entre els tutors i els pares dels alumnes d’un grup-classe:

• Estudiar i proposar solucions als problemes que puguin sorgir en relació al grup-classe.

• Col·laborar amb els tutors en el desenvolupament de les activitats del curs.

• Fomentar el contacte entre els pares del grup-classe o cicle: organitzar reunions, trobades, actes...

• Passar als pares la informació que es genera en el sí de la comunitat educativa: Consell escolar, Junta de l’AMPA, Escola,...

• Col·laborar amb la Junta de l’AMPA:

- En la detecció de necessitats de formació, inquietuds... de cara a organitzar una Escola de Formació de Pares més a mida de tots.

- En la detecció de problemes que calgui traslladar a l’Equip Directiu, al Consell Escolar,...

- Formant part de les comissions de treball que aquesta organitzi (comissió de la festa de Nadal o de la de fi de curs,...) o buscant pares que hi vulguin col·laborar.

 • Assistir a les reunions de la Junta Directiva de l’AMPA quan se’ls convoqui o sempre que es vulgui.

 • Potenciar la renovació del seu càrrec a principi de curs.

 • Als pares delegats no els hi corresponen:

 - Intervenir en temes personals d’un alumne i/o els seus pares amb el tutor.

 - Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l’educació, que són els mestres, i que en tot cas seran tractades en Consell Escolar. 

 

COM ES GESTIONEN?

L’interlocutor del delegat a l’escola és el tutor. És a ell a qui ha d’adreçar-se en primer lloc per a fer qualsevol proposta o per a exposar-li alguna preocupació de la majoria de pares del grup en relació al normal funcionament de la vida escolar. En cas de no rebre la resposta adequada o de persistir una situació conflictiva el delegat ho posarà en coneixement de la Junta Directiva de l’AMPA i es traslladarà la proposta o preocupació a la Direcció de l’escola.

 

 


Contacta amb nosaltres: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Telèfon: 93 817 26 25
Escola Cristòfor Mestre
c/ J. V. Foix, 8
08720 Vilafranca del Penedès