La Junta


La Junta Directiva en la seva organització interna es divideix en Càrrecs i Vocals i es distribueixen en diferents comissions.

Els membres de la Junta es reuneixen com a mínim un cop al mes, variant la freqüència en funció de les necessitats. En les reunions es resolen assumptes executius necessaris per al funcionament de l'associació, es donen indicacions a secretaria de les tasques a gestionar i es passa compte dels assumptes resolts. Les actes de les reunions de junta les podreu trobar en el menú Documents.

Càrrecs

Presidenta: Jessi Albujar

Sots-presidenta: Núria Suriol

Tresorera: Núria Farré

Secretari: Albert Moncusí

Vocals

Eva Leon

Mònica Diaz

Anna Gea

TASQUES

Presidenta

Representar l'AFA dins i fora del centre; impulsar i coordinar les activitats que desenvolupa l'associació; presidir i regular les reunions de la junta directiva anual; gestionar les relacions externes de l'associació; buscar i gestionar l'otorgament de subvencions i ajuts a l'associació; firmar factures, enviar mails, gestionar i donar vist i plau amb les comissions; ajudar a totes les comissions.

Vicepresidenta

Substituir el president en la seva absència, donar suport a les comissions, firmar; buscar i gestionar l'otorgament de subencions i ajuts a l'associació.

Tresorera

Portar i custodiar els llibres de caixa i d'inventari de l'associació; controlar els talonaris de xecs dels comptes corrents bancaris; portar la gestió bancària, i fer els pagaments i cobraments; controlar les despeses; controlar les subvencions a rebre i a donar; gestionar i controlar les assegurances; redactar el pressupost i el balanç anual, juntament amb el President; signar tots els documents comptables.

Secretaria

Portar i custodiar els llibres d'actes i de socis de l'associació; signar amb el president totes les actes i certificacions; ajudar el president i el tresorer en la redacció dels documents anuals (pressupost, programa d'activitats, balanç i memòria).

Vocalies i/o Comissions de treball

En la mesura del possible, caldrà que tots els membres estiguin formades, com a mínim, per dues persones (una d'elles amb experiència en la tasca).

 

PAUTES DE FUNCIONAMENT

- El termini òptim de permanència d'un pare o mare dins de la junta directiva de l'AFA és de quatre anys. Aquest termini no convé que sigui inferior.


- El primer any el pare o mare nou membre de la junta directiva de l'AFA col·labora en tasques diverses i aprèn; el segon any desenvolupa una activitat concreta amb la seva plena responsabilitat, atesa la seva experiència; el tercer any continua desenvolupant l'anterior tasca però ara, a més, ensenyant-la a un nou company/a.


- Cal evitar que la junta directiva de l'AFA es renovi en la seva totalitat. L'objectiu ha de ser que cada any es renovi una tercera part, i així s'aconsegueix l'objectiu de la continuïtat en la tasca global de la junta directiva


Contacta amb nosaltres: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Telèfon: 93 817 26 25
Escola Cristòfor Mestre
c/ J. V. Foix, 8
08720 Vilafranca del Penedès